Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (KPTVS)

Turistično vodenje je naš poklic, ki ga opravljamo z ljubeznijo, spoštovanjem in veliko odgovornostjo. Odgovornostjo do naših naročnikov, potnikov, lokalnih partnerjev, destinacije in države. Zavedamo se, da je naš poklic mnogokrat edini v verigi turistične ponudbe, ki ima stik s potnikom, s turistom, za katerega zadovoljstvo se vsi trudimo.

Dobro delo in odlično vodenje lahko opravi edino dobro izobražen in odlično podkovan vodnik z veliko izkušnjami, ki ga bogatijo in spodbujajo k rasti ter nenehnemu poklicnemu razvoju.