Terenska vaja čebelarsko – turističnih vodnikov

Terenska vaja čebelarsko – turističnih vodnikov

24.3.2016: VARAŽDIN IN OKOLICA + ZAGREB

Obisk čebelarstva Kefelja na območju Varaždina

https://www.istrabiz.hr/detalji.php?KB=139489320

Obisk Medenega vrta v Macincu

www.medenivrt.com

Ogled muzeja žuželk v Varaždinu

https://www.gmv.hr/hr/o-muzeju/zbirke/ent-odjel/

Sprehod po Varaždinu

Obisk čebelarstva Vujnovac

https://www.slatki-put.com/index.php?content=OPG_Nikola_Vujnovac#cms/upload/slike/2422111883074378_vujnovac2.jpg

Kosilo na kmečkem turizmu Crnko v Pustikah

https://www.slatki-put.com/index.php?content=Poljoprivreda_i_ugostiteljstvo_CRNKO#cms/upload/slike/1569932758927448_DSC_0232.jpg

Obisk čebelarstva v Zagrebu (park Maksimir), ki ga ima v lasti gospa Jadranka Luketa Marković, ki je gibalno ovirana (na invalidskem vozičku)

https://www.upim.hr/category/16/subcategory/16/165

Ogled obnovljenega čebelnjaka

https://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveuciliste-jucer-danas-sutra/razvojni- projekti/rekonstrukcija-zgrade-pcelinjaka-agronomski-fakultet/

Foto: Dominika Koritnik Trepel, Alenka Veber