Sejem Natour Alpe Adria, 2017

Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije je tudi letos aktivno sodeloval na turističnem sejmu, ki se je zgodil med 1. in 4.2.2107  na ljubljanskem gospodarskem razstavišču.

Naš kotiček se je nahajal v Marmorni dvorani, poslovni prostor št.45.

V času sejma Natour Alpe Adria je Klub zagotavljal možnost vsem travel & tourism insiderjem brezplačni prostor, kjer so se lahko srečali, imeli poslovni sestanek, navezali nove poslovne kontakte in pridobili uporabne informacije na teme, ki so jih zanimale.

 

V poslovnem kotičku smo poskrbeli tudi za pestro dogajanje, osrednji dogodki so bili naslednji:

1. DAN – sreda, 1.2.2017

10.00 – 12.00
VRTEC NA OBISKU – gostili smo vrtec Gozdni gusarji in Zavod naraven otrok. Za naše najmlajše smo pripravili predstavitev dela turističnega vodnika in jih pripravili, da se v tej vlogi preskusili tudi sami.

13.00 – 14.00
PROJEKT ČEBELARSKO TURISTIČNI VODNIK – predstavitev projekta s strani vodje projekta Dominike Koritnik Trepel.  Sodeloval je tudi  Apiturizem  Ambrožič.   Predstavili smo zaključen projekt, ki smo ga uspešno izpeljali v letu 2016, izobraževanje za čebelarsko-turističnega vodnika. Pogovor je tekel tudi o  nadaljnjem uspešnem  sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, posameznimi ponudniki  in tudi o dodatnih izobraževanjih v bodoče.
10.00 – 16.00

SREDNJA ŠOLA NA OBISKU – Predstavili  smo medeni program v sklopu izobraževanja za gostinstvo in turizem. Pri tem nam je pomagala Srednja šola za gostinstvo in turizem Šempeter.

2. DAN – četrtek, 2.2.2017

11.00 – 14.00
REDNO LETNO SREČANJE TURISTIČNIH VODNIKOV –  Tourist guides for sustainable tourism
Ker je bilo leto 2017 s strani UNWTO proglašeno za Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, smo letos govorili o tem, kako lahko turistični vodnik pripomore in vpliva na trajnostni razvoj destinacije. Zanimalo nas je, kako lahko kreiranje avtentičnih doživetji in izkušenj, ki jih vodnik ponudi obiskovalcem vpliva na medkulturno zbliževanje in povezovanje.

15.00 – 16.00
PREDSTAVITEV PROJEKTA G – GUIDES:  Green. Global. Great.
V letu 2016 smo začeli projekt G-Guides, ki je namenjen vsem turističnim vodnikom, ki se zavedajo odgovornosti do lokalne skupnosti, obiskovalcev, destinacije in družbe, ki jo pri svojem delu nosijo. Maja Čampelj in Tina Hudnik sta predstavili celotni projekt.

3. DAN – petek, 3.2.2017
12.00 – 13.00
PREDSTAVITEV PROJEKTA VODNIK PO MUZEJU
V letu 2016 smo sodelovali z različnimi muzeji v Sloveniji in se z njimi povezali v projektu Vodnik po muzeju. Namen projekta je, da se turistični vodniki seznanijo z bogato vsebino, ki je shranjena v muzejih, hkrati pa se naučijo, kako jo lahko predstavijo obiskovalcem v sklopu daljšega programa ali samo kratkega obiska. Obiskali  so nas predstavniki muzejev  iz Muzeja Brežice, Narodnega muzeja Slovenije in Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki jih je vodja projekta Sofija Mardjonović  povabila  k sodelovanju.

V sklopu te predstavitve so se  nam  pridružili tudi dijaki gimnazije Vič iz Ljubljane in njihova mentorica Monika Montanič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Predstavili so nam projekt / potujočo razstavo Ana Frank, ki sega preko meja Slovenije in v katerem sami sodelujejo kot muzejski vodniki.

13.00 – 14.00
PROJEKT RASTOČA KNJIGA
Predstavili smo sodelovanje turističnih vodnikov na literarnih potovanjih in izletih, ki so med kulturnimi izletniki in raziskovalci bogate urne dediščine Slovenije vse bolj priljubljeni. Jožefa Štrempfelj, vodja projekta, je skupaj  z nekaterimi člani društva Rastoča knjiga snovala načrte za bodoče dogodke v okviru društva.

4. DAN – sobota, 4.2.2017

11.00 – 14.00
LOKALNI PONUDNIKI IN TURISTIČNI VODNIKI – KREATORJI AVTENTIČNE IZKUŠNJE
Na naš poslovni prostor smo povabili lokalne ponudnike, ki se zavedajo, da je lokalni turistični vodnik kreator in promotor avtentične izkušnje, ki jo komunicira z obiskovalci na destinaciji.