Dominika Koritnik Trepel

Aktivno delovanje v turizmu od leta 1994.   Ustanovna članica Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Ustanovna članica in tajnica Kluba profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije.

 

Datum in kraj rojstva: 12.8.1967, Ljubljana, Slovenija

Naslov:  Zagorica pri Čatežu 40, 8212 Velika Loka

GSM:  +386 41 737 717

E-mail naslov:  trepel@siol.net

Izobrazba:  univerzitetno diplomirana teologinja, doktorski študij na Fakulteti za turistične študije – Turistica (dokončavanje študija)

 

 I. Pridobljene licence, certifikati in posebna znanja:

– licenca turističnega vodnika – Društvo turističnih vodnikov Slovenije, 1994

– licenca GZS – nacionalni turistični vodnik, TV 0044, 22.3.2000

– licenca za vodenje v Schönbrunnu in Hofburgu na Dunaju / Schloss Schönbrun   und   Hofburg – Kultur und Betriebges. m.b.H., 2004)

– licenca za lokalnega  turističnega vodnika destinacije Dolenjska, 11/2021

– opravljeno usposabljanje za vodenje romarskih oz. verskih skupin, Aritours,  2010

– diploma Kreator dobrega počutja / Recreation Assistant (RCA), IFKA – Bremen, 2012

– opravljen Leonardo da Vinci Professional Training (Europass Mobility) strokovni program za gostujočega turističnega vodnika – Baltiške države (Latvija, Litva, Estonija), 2012

– slovenski certifikat usposabljanja za vodenje oseb s posebnimi potrebami, 2013

– opravljen Leonardo da Vinci Professional Training (Europass Mobility) strokovni program izobraževanja  na področju dostopnega turizma in vodenja oseb s posebnimi potrebami – Italija, Rim, 2013

– certifikat Menedžer digitalne dostopnosti, Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, 2020

– licenca Čebelarsko – turistični vodnik / Api -Tourist  Guide  ČTV 001, Čebelarska zveza Slovenije, 2016

– licenca Čebelarsko – turistični inštruktor / Slovenska čebelarska akademija, 2020

– licenca Muzejski vodnik – Narodni muzej Slovenije, 2017

– licenca Muzejski vodnik – Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017

– licenca Muzejski vodnik – Slovenski etnografski muzej, 2018

– licenca Muzejski vodnik – Lekarniški in alkimistični muzej Radovljica, 2020

– licenca Muzejski vodnik – Čebelarski muzej Radovljica, 2020

– opravljeno izobraževanje Muzeokurz, 2020

– licenca Vodnik po UNESCO biosfernem območju Kras in porečju Reke – Park Škocjanske jame, 2017

– potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju in preverjanju znanja »O cesti gradov – strokovnjakinja ceste gradov«, 2022

 – potrdilo o opravljenem izobraževanju na področju poznavanja slovenskih vinorodnih dežel, 2022

– potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju za gozdno-turističnega vodnika, 2024

– certifikat Vodnik interpretator / Certified Interpretive Guide (CIG) pri Interpret Europe, 2018

– certifikat Gostitelj interpretator / Certified Interpretive Host (CIH) pri Interpret Europe, 2020

– virtualni turistični vodnik / Virtual Experiences Creator,  2020, povezava na: Courses | Knowledge for sustainable  future (gguides-academy.com

– opravljeno usposabljanje  Krepitev razvoja dediščinskega turizma – BIC Ljubljana, 2019

– opravljeno usposabljanje  Okusi Slovenije / doživetja prehranske kulturne dediščine turizma – BIC Ljubljana, 2019

– opravljeno usposabljanje Mala šola etnologije – BIC Ljubljana, 2020

– opravljeno usposabljanje Promotor degustator čebeljih pridelkov – BC Naklo, 2021

– opravljeno usposabljanje  Verski turizem v Sloveniji – BIC Ljubljana, 2021

– opravljen začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika, 2018

– opravljeno usposabljanje Planinstvo za invalide/OPP, 2019

– opravljena licenca za člana komisije / izpraševalca v okviru Nacionalnih poklicnih kvalifikacij RS (Vodnik v naravi in krajini in nekateri drugi turistični NPK-ji)

– opravljeno izobraževanje za svetovalca  v okviru Nacionalnih poklicnih kvalifikacij RS (Vodnik v naravi in krajini in nekateri drugi turistični NPK-ji)

– diploma izobraževanja za G-Guide: trajnostno naravnani turistični vodnik, 2017

– dovoljenje za delo – turistično vodenje na letni bazi (prijava občasnega dela) v Italiji, Avstriji in na  Hrvaškem


II. Delovanje v turističnih segmentih, doma in v tujini:


1. Čebelarski turizem oz. apiturizem

– čebelarsko-turistična inštruktorica / izobraževanje v segmentu apiturizem, avtorica istoimenskega modula pri Slovenski čebelarski akademiji, povezava na:
Dominika Koritnik Trepel – Slovenska čebelarska akademija (kis.si)

– izobraževanja za produkt čebelarsko-turistični vodnik (organizatorka in izvajalka prvega tovrstnega izobraževanja na svetovni ravni)

– aktivno sodelovanje (predavateljica in govornica) na konferencah in  delavnicah  o čebelarskem oz. apiturizmu

– predavanja in svetovanje na področju  apiturizma oz. čebelarskega turizma za turistične ponudnike  in širšo  zainteresirano javnost

 

2. Dostopni turizem in vodenje skupin s posebnimi potrebami

– izobraževanja in predavanja  za turistične vodnike, turistične ponudnike in širšo zainteresirano  javnost (organizatorka in izvajalka)

– aktivno sodelovanje (predavateljica in govornica) na delavnicah in konferencah o dostopnem turizmu

– svetovanje na področju dostopnega turizma za turistične ponudnike in širšo zainteresirano javnost

 

3. Delovanje na področju kulture in dediščine

 

– interpretacija dediščine / vodnik interpretator in gostitelj interpretator

– Ljubljanske čipkarske sledi (vodenje po lastni avtorski turi), povezava na: https://www.facebook.com/Ljubljanske- %C4%8Dipkarske-sledi-Ljubljana-lace-trails-343446386434371/?ref=bookmarks

– Čipke in sakralno v Ljubljani (vodenje po lastni avtorski turi)

– Baragova pot v Ljubljani (vodenje po lastni avtorski turi)

– Trebnje: Baraga, čipka in sakralni tekstil (vodenje po lastni avtorski turi)

– Ljubljana: urbani čebelji sprehod (vodenje po mestni turi, z vključenim lastnim avtorskim delom)

– Novo mesto: urbani čebelji sprehod  (vodenje po lastni avtorski turi)

– Trebnje: urbani čebelji sprehod (vodenje po lastni avtorski turi)

– oblikovanje produkta muzejski vodnik, pet friendly koncept muzeja ipd

– predavanja v okviru izobraževanj za muzejske vodnike

4. Verski turizem

– izobraževanje za turistične vodnike na temo verskega turizma (organizatorka in izvajalka)

– predavanja in svetovanje na področju verskega turizma za turistične ponudnike in širšo zainteresirano javnost

– oblikovanje novih produktov oz. programov v praksi z vsebino verskega turizma

 

5. Povezovanje in sodelovanje v turizmu

– Sodelovanje z domačimi in tujimi turističnimi vodniki in turističnimi ponudniki z namenom oblikovanja inovativnih turističnih produktov in profilov

– Organizacija študijskih ekskurzij za turistične vodnike in zaposlene v turizmu

 

III.  Relacije vodenja:

– Slovenija

– Avstrija, Nemčija, Benelux

– Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Kosovo

– Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska

– Estonija, Latvija, Litva

– Španija, Francija, Italija

– Anglija, Irska

– Skandinavija

– Izrael

– Rusija (Moskva)

– Turčija (Istanbul)

 

IV. Jeziki vodenja:

Angleščina, hrvaščina, srbščina, nemščina

Outgoing & incoming