Kdo je turistični vodnik

i3Evropski standard EN13809:2003, ki govori o terminologiji v turistični dejavnosti, določa definicijo turističnega vodnika:

»Tourist guide is a person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, which personnormally possesses an area-specific qualification usually issued and/or recognised by the appropriate authority.«

Turistični vodnik je oseba, ki obiskovalcem v jeziku, katerega so si izbrali, interpretira kulturno in naravno dediščino kraja, okolja. Turistični vodnik ima običajno specifična znanja okolja, ki so potrjena s strani lokalne oblasti.

»Tour manager is a person who manages and supervises the itinerary on behalf of the tour operator, ensuring the program is carried out as described in the tour operator’s literature and sold to the traveller/consumer and who gives local practical information«

i2Turistični spremljevalec je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja potovanja, ki zagotavlja, da se program se izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano potniku. Turistični spremljevalec obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja.

»Tour managers may or may not be tourist guides as well. They are not trained or licensed to work in specific areas unless they have the proper requirements or legal right, depending on the region.«

Turistični spremljevalec je lahko (ali pa tudi ne) turistični vodnik. V primeru, da želi delati kot turistični vodnik, mora zadovoljiti zakonskim določilom področja, kjer želi voditi.